browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Legislativa a životní prostředí

Legislativa, životní prostředí

V Evropě je používání filtrů pevných částic u naftových vozidel zcela běžnou praxí. Legislativa evropských států dokonce jeho úmístění ve vozu vyžaduje. Dokonce se začíná diskutovat o zavedení filtrů i do automobilů benzínových.

Kapitola sama o sobě jsou rozdíly evropské a české legislativy. Ta česká výrazně zaostává v plno ohledech a proto je v Čechách možné a celkem snadné provozovat vůz s odstraněným DPF. V ostatních evropských státech by jste měli s takovým vozem výrazný problém. Za jeho odstranění se platí vysoké pokuty a do některých oblastí vás bez něj vůbec nepustí. Jedná se o nízkoemisní zóny, které využívá početná skupina evropských měst. A právě v duchu těchto evropských pravidel se modifikuje i česká emisní legislativa. V Čechách by nově měla být přítomnost filtru přísně kontrolována pracovníky STK a dokonce i policie by měla být vybavena přístrojem na zjištění jeho nepřítomnosti. Také už v říjnu roku 2013 se budou zavádět nízkoemisní zóny na některých územích naší republiky, do kterých se bez specifické emisní známky nebo průkazu, s autem s vyššímy emisemi nedostanete.

Hlavním důvodem proč si DPF filtr nechat by mělo být vaše svědomí a zodpovědnost vůči naší planetě. Bez filtru do vzduchu vypouštítě saze, které způsobují znečištění ovzduší a výrazně ohrožují lidské zdravý. Vdechnutí těchto částic totiž způsobují alergie a rakovinu! Pokud filtr vyčistíte odpadnou i další ekologické zátěže filtr zničit a klesne výroba filtrů nových. Proto buďtě zodpovědní a šetřete svou planetu.