browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Čištění

Čištění filtrů pevných částic

Již dříve jsme zmínily, že filtr se po nějaké době zanese. Přesto, že probíhá automatická regenerace filtru, po nějaké době je filtr už zanesen tak, že ani tato regenerace nestačí. V tu chvíli je nutné problém s DPF řešit a to hned poněvadž zanesený filtr výrazně snižuje výkon automobilu a zvyšuje jeho spotřebu.

První možností, ke které se přiklánějí výrobci automobilů, je pořídit filtr nový a to především proto, že je to pro ně velmi finančně výhodné. Cena nového filtru se totiž pohybuje v romezí 15 až 200 tisíc!

Některé servisy nabízejí řešení v podobě odstranění filtru, což nemůžeme doporučit, protože auto bude mít vysoké emisní hodnoty a celé odstranění i když se zpočátku může jevit jako finančně výhodné se může zásadně prodražit. Mimo to riskujete následné postihy, protože vůz s odstraněným DPF je nepřizpůsobilé provozu.

Ideálním řešením je tak čištění filtru. To ovšem neplatí pro všechny druhy čištění, vyskytují se totiž čištění vodou a chemické čištění, které jsou nespolehlivé a jejich použitím riskujete nevratné poškození filtru. Jejich efektivnost také není vysoká a po jejich využití se filtr zanáší rychleji. Na trhu se ale vyskytuje ještě jedna varianta a to technologie CleanControl, která se nám zdá jako nespolehlivější a nejlepší možné řešení. Tato technologie pocházející ze Spojených států je vysoce vyvinutá a za zlomek ceny filtru nového je schopná vyčistit filtr na 98% původního stavu. K tomu všemu je ekologická a tedy pro životní prostředí nijak nezávadná.