browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Homepage

Vítáme Vás!

Na těchto stránkách se dozvíte velmi zajímavé a především užitečné informace týkající se DPF filtrů a především jejich čištění. Problémy spojené s DPF filtry neboli filtry pevných částic se dostávají čím dál více na povrch. A společně s těmito problémy příchází i plno alternativ jejich řešení. A právě jednomu způsobu řešení jsou věnovány tyto stránky.

Na těchto stránkách se společně podíváme na to, co takový filtr pevných částic vlastně je, a jaké problémy jsou s ním spojené. Dále si rozebereme způsoby, jak tento filtr vyčistit, protože jeho zanesení je jeho hlavní nevýhodou, které se může ohromně prodražit. Řekneme si také něco o tom jak jsou na tom naši evropští kolegové v porovnání s námi a něco málo se dozvíte o vlivu filtrů na ekologii.

Filtry pevných částic ( DPF) jsou sériově montovány do naftových vozů od roku 2000. Slouží ke snižování emisí, tedy omezení úniku pevných částic (sazí) do ovzduší. Tyto pevné částice jsou karcinogenní a tím pádem zdraví a životnímu prostředí velmi škodlivé. Proto by filtry z vozu vyjímat bylo zásadní chybou a bezohledností. Filtr se ale opotřebovává a je třeba ho buďto vyměnit nebo vyčistit. Výměna může být velmi nákladná a cena nových filtru se pohybuje od 15-200 tisíc. A právě kvůli těmto nákladům a zohlednění životního prostředí se nám jeví čištění jako nejlepší alternativa.